Bli medlem

Sätt att gå med

SMS
Ett medlemskap i MUF kostar 40 kronor. SMS:a ”MUF” följt av ditt telefonnummer och personnummer och distrikt till 72 550. Alltså enligt följande: ”MUF 07X-XXX XX XX, ÅÅMMDD-NNNN, Göteborg.


Swish
Ett medlemskap i MUF kostar 40 kronor. Swisha ditt telefonnummerpersonnummer och distrikt (alltså Göteborg) till 123 043 85 31. Alltså enligt följande: ”07X-XXX XX XX, ÅÅMMDD-NNNN, Göteborg”.

Skanna koden med din Swish-app

PlusGiro
Betala 40 kr till PG 416 78 13-7. Ange personnummerkontaktuppgifter och distrikt (alltså Göteborg) i meddelandet.


Nästa steg

När du har blivit medlem kanske du vill gå på några av våra events eller veta mer? Klicka på knappen för att engagera dig!