Vad?

Moderata Studenter Göteborg anordnar event varje onsdag. Exempel på aktiviteter är spännande föreläsningar, studiebesök, AWs och olika typer av sittningar.

MST-styrelsen väljs av Moderata Stundenter Göteborgs årsmöte som hålls en gång per år.

Vilka?

Philip Larsson

Ordförande MST

Alexander Sandström

Vice ordförande MST

Arne Dickhaut

Moa Magnestrand

Max Hallberg

Events MST

William Storhaug

Events MST