Vad?

Moderata Ungdomsförbundet i Göteborgs distriktsstyrelse gör allt möjligt smått och gott! Exempelvis tar den hand om distriktets ekonomi och politiska utveckling. Distriktsstyrelsen anordnar också större utbildningar och evenemang, såsom distriktsstämman.

Vilka?

Hannah Björnerhag

Distriktsordförande

hannah.bjornerhag@moderaterna.se

070-617 59 30

Edwin Friedlaender

1:e vice distriktsordförande

Ivana Westberg

2:e vice distriktsordförande, kampanj

Max Rittberger

Sociala medier

Wilhelm Warborn

Kampanj

Hannah Stutzinsky

Utbildning

Paul Sjöö

Sociala aktiviteter

Tim Strand

Ordförande MSU

Benjamin Larsson

Vice ordförande MSU

Philip Larsson

Ordförande MST

Exit mobile version